دانشگاه اصفهان ارتباط با ما

 
 
جدول رشته های آزمون دکتری سال تحصیلی 89-88
 

زمان و مكان برگزاري آزمون مصاحبه رشته هاي مختلف آزمون دكتري سال 1394 دانشگاه اصفهان به شرح زير مي باشد:

 
     
 
  تاريخ برگزاري محل برگزاري
رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (كد رشته 2118)
  23 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت تلفن تماس 03137935204
     
رشته فلسفه تعليم و تربيت (كد رشته 2122)
  22 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي تلفن تماس 03137932542
     
رشته روانشناسي عمومي (كد رشته 2133)
  23 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي تلفن تماس 03137932557 يا 7932558
     
رشته حكمت متعاليه (كد رشته 2143)
  27 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه فلسفه و كلام اسلامي تلفن تماس 03137933136
     
رشته فيزيولوژي ورزشي (كد رشته 2153)
  21 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تلفن تماس 03137932571
     
رشته شيمي (گرايش شيمي فيزيک) (كد رشته 2211)
  20 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان گروه شيمي تلفن تماس 03137934908
     
رشته شيمي (گرايش تجزيه) (كد رشته 2213)
  20 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان گروه شيمي تلفن تماس 03137934908
     
رشته آمار (كد رشته 2232)
  21 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان گروه آمار تلفن تماس 03137934600 يا 7934601
     
رشته فيزيك (كد رشته 2238)
  22 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان گروه فيزيك تلفن تماس 03137932435 يا 7934800
     
رشته مهندسي برق گرايش كنترل (كد رشته 2305)
  21 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137934050 يا 7934040
     
رشته مهندسي عمران نقشه برداری (گرايش سنجش از دور) (كد رشته 2319)
  20 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137934020
     
رشته مهندسي مكانيك (گرايش تبديل انرژي) (كد رشته 2324)
  22 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137932746
     
رشته مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر (كد رشته 2355)
  22 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137934500
     
رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي (كد رشته 2356)
  22 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137934500
     
رشته مهندسي شيمي (كد رشته 2360)
  22 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137932679
     
رشته مهندسي فناوري اطلاعات IT (گرایش امنیت اطلاعات) (كد رشته 2372)
  20 دی ماه 1394- ساعت 8 صبح دانشگاه اصفهان- دانشكده فني و مهندسي تالار IT و اتاق شوراي دانشكده تلفن تماس 03137934500
     
       

 

 
© كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه مربوط به دانشگاه اصفهان است.